Newsletter

Format papieru

Format papieru
Formaty papieru są nazywane za pomocą litery określającej serię papieru i liczbę określającą format.
I tak rozróżniamy format:


A – seria papieru ogólnego zastosowania w drukowaniu

B – seria papieru używana np. plakatów

C – seria papieru używana np. na foldery, kary pocztowe i koperty, itp.

Numery wskazują formaty dostępne w każdej z serii (np., 2A0, A0, A1). Każdy format jest równy połowie poprzedzającego większego formatu.

Standardowe formaty ciętych arkuszy wg ISO:

Seria A

Seria B

Seria C

4A0

1682 x 2378 mm

4B0

2000 x 2828 mm

4C0

-

2A0

1189 x 1682 mm

2B0

1414 x 2000 mm

2C0

-

A0

841 x 1189 mm

B0

1000 x 1414 mm

C0

917 x 1297 mm

A1

594 x 841 mm

B1

707 x 1000 mm

C1

648 x 917 mm

A2

420 x 594 mm

B2

500 x 707 mm

C2

458 x 648 mm

A3

297 x 420 mm

B3

353 x 500 mm

C3

324 x 458 mm

A4

210 x 297 mm

B4

250 x 353 mm

C4

229 x 324 mm

A5

148 x 210 mm

B5

176 x 250 mm

C5

162 x 229 mm

A6

105 x 148 mm

B6

125 x 176 mm

C6

114 x 162 mm

A7

74 x 105 mm

B7

88 x 125 mm

C7

81 x 114 mm

A8

52 x 74 mm

B8

62 x 88 mm

C8

57 x 81 mm

A9

37 x 52 mm

B9

44 x 62 mm

C9

40 x 57 mm

A10

26 x 37 mm

B10

31 x 44 mm

C10

28 x 40 mm